Psychoterapia – dlaczego jest konieczna z w leczeniu zaburzeń odżywiania?

Osoby borykające się z anoreksją lub bulimią często ukrywają swoje problemy i unikają mówienia o nich, co sprawia, że trudno jest im w jakiś sposób pomóc. Jednakże, gdy zauważysz, że któraś z osób Ci bliskich cierpi na tę chorobą, porozmawiaj z nią i namów ją na leczenie. Niestety, ale wiele osób chorych uważa, że jest w stanie wyleczyć się samodzielnie, bazując na kontroli i wsparciu ze strony rodziny. Niestety jest to błędne myślenie. Rodzicielskie zakazy niczego nie wskórają, konieczna jest zmiana w myśleniu i postrzeganiu siebie.

Przy zaburzeniach odżywiania konieczna jest psychoterapia. Psychoterapia odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu tego rodzaju chorób. Chodzi o to, aby człowiek spróbował zaakceptować własne ciało, nauczył się panowania nad własnymi emocjami oraz przywrócił lub wypracował nowe nawyki żywieniowe. Celem jest nauka zaspokajania własnych potrzeb. Tylko psychoterapia pozwoli osobie chorej przywrócić emocjonalną i intelektualną równowagę.