Po co istnieją Fundusze Europejskie?

Unia Europejska stanowi wspólnotę dwudziestu ośmiu państw członkowskich. Trudno oczekiwać, by wszyscy członkowie Unii znajdowali się w tym samym momencie na dokładnie takim samym poziomie rozwoju. Oznacza to, że każdy z krajów członkowskich mierzy się aktualnie z innymi wyzwaniami i problemami. Jednocześnie jednak wiele z tych wyzwań, dla wszystkich państw unijnych jest takie samo. Jak wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, do Unii Europejskiej należą zarówno bogatsze, jak i biedniejsze państwa. Pierwsze z nich w większości we własnym zakresie potrafią poradzić sobie z własnymi problemami.

Niestety, w przypadku tej drugiej grupy sytuacja nie jest już tak prosta. Tutaj właśnie na scenę wkracza Unia Europejska. Ta właśnie organizacja dysponuje własnym budżetem, który może służyć finansowaniu takich działań, które będą stanowiły rozwiązanie wspólnych problemów krajów członkowskich. Oczywiście, w tym przypadku pomoc nie jest celem samym w sobie, ale wyłącznie środkiem. Jako cel polityki strukturalne Unii uznaje się zmniejszenie różnić w rozwoju, w obrębie poszczególnych krajów i regionów należących do organizacji. Dzięki temu zarówno państwa członkowskie, jak i sama UE zwiększają swoją konkurencyjność na globalnym rynku.