Nieopodatkowane fundusze amerykańskie

Od 2010 roku osoby zainteresowane inwestowaniem w fundusze amerykańskie mogły obserwować spór między Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, który inwestuje w polskie spółki, a rodzimym fiskusem. Chodziło tu o zwrot nadpłaty podatku od dywidend za lata 2005-2006.

Urząd nie zgodził się na zwrot. Dziś Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie jest do zgodne z prawem.

Według sądu pobieranie podatku z tytułu dywidend byłby niezgodne z prawem swobodnego przepływu kapitału. Dzieje się tak dlatego, że fundusz amerykański działa na bardzo podobnych zasadach jak polskie fundusze inwestycyjne.

Negatywnie o odmowie fiskusa wypowiedział się też – już na początku kwietnia – Trybunał Sprawiedliwości, do którego trafiła sprawa. W polskim prawie fundusze spoza UE, które inwestują w akcje polskich spółek są wprawdzie zobowiązane do zapłacenia podatku od dywident, jednak nie w momencie, gdy mają siedzibę w Polsce.

Tak było właśnie w tym przypadku. Dzięki temu amerykańskie fundusze inwestycyjne mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT.