New Zealand Exchange

New Zealand Exchange, czyli NZX, jest to giełda papierów wartościowych znajdująca się w Wellington w Nowej Zelandii. W formie w jakiej działa obecnie istnieje od 1975 roku. Wtedy to, w czasie gorączki złota, istniejące wówczas lokalne giełdy połączyły się w jedną i tak właśnie powstało New Zealand Stock Exchange.

New Zealand Exchange w latach 2002-2003 przekształcono w spółkę aukcyjną. Wtedy to też zmieniono jej nazwę na New Zealand Exchange Limited. Obecnie giełda ta prowadzi trzy rynki.

Pierwszy z nich to New Zealand Stock Market (NZSX). Dzisiaj jest to najważniejszy rynek jaki prowadzi giełda NZX. Na tym właśnie rynku notowane są akcje największych ze spółek.

Kolejny rynek to New Zealand Alternative Market (NZAX). Na nim są notowane akcje wyłącznie małych oraz średnich przedsiębiorstw. Trzeci z rynków, czyli New Zealand Debt Market (NZDX), jest rynkiem obligacji korporacyjnych oraz skarbowych.

New Zealand Exchange to giełda należąca do stowarzyszenia AOSEF, czyli Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation.