Na czym zarabia samodzielny uczestnik?

Maklerzy giełdowi mogą czerpać korzyści materialne zarówno z własnych zakupów akcji, jak i z prowizji pochodzących z transakcji realizowanych przez inne osoby. Samodzielny uczestnik giełdy znajduje się w trochę innej sytuacji, gdyż źródła jego dochodów są bardziej ograniczone.

Na czym zarabiają indywidualne osoby, pojawiające się na giełdzie? Ich zysk może wynikać tylko i wyłącznie z różnicy w cenie zakupu i sprzedaży nabywanych papierów wartościowych. Ważne jest, że robią to na własny rachunek, dysponując swoimi prywatnymi środkami finansowymi.

Tego typu transakcje mogą odbywać się pomiędzy nimi, a innymi uczestnikami giełdy. Nie istnieje możliwość otrzymania jakiejkolwiek prowizji przez osobę, która działa w swoim własnym imieniu.

Taka sytuacja stwarza możliwość zarobienia, ale również utraty dużej sumy pieniędzy. Człowieka, który zawiera transakcje w ściśle określony i odgórnie narzucony sposób, reprezentując wybraną firmę, nie można określić mianem samodzielnego uczestnika.

Takie osoby zwykle nie posiadają stałego prawa do dysponowania kapitałem spółki, ale mogą dokonywać zakupów tylko i wyłącznie w określonym czasie. Często pełnią oni urzędnicze funkcje w swoich przedsiębiorstwach.