Kto rozdziela fundusze europejskie?

Wszędzie, gdzie rozdawane i dzielone są pieniądze, pojawiają się zarzuty o nieprawidłowościach w postępowaniu. Nic więc dziwnego, że tego rodzaju głosy można usłyszeć również w odniesieniu do funduszy europejskich. Aby móc w kompetentny sposób wypowiadać się na ten temat, dobrze wiedzieć, kto w rzeczywistości zajmuje się podziałem unijnych pieniędzy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno obowiązki z zakresu rozdzielania, jak i te dotyczące kontrolowania funduszy europejskich podzielone są pomiędzy wiele instytucji.

Dla każdego z programów osobno wyznaczane są instytucje, w których kompetencjach leży zarządzanie przynależnymi do niego funduszami. Zresztą, warto zwrócić również uwagę na fakt, że te same instytucje najpierw otrzymują odpowiedzialne zadanie stworzenia przynależnych im programów. Poza powyższe ustalenia wykraczają programy krajowe oraz programy współpracy terytorialnej. Organem, który sprawuje nad nimi nadzór, jest Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Z kolei jeśli pod lupę weźmiemy programy regionalne, należy wiedzieć, że odpowiedzialne za ich kontrolę i przynależne im fundusze są zarządy właściwych województw.