Kim jest makler giełdowy?

Posada maklera giełdowego to w dużej mierze praca jak każda inna. Ten tajemniczy dla wielu z nas zawód nie polega na zajmowaniu się niczym innym, niż pośredniczeniu pomiędzy zawieranymi na giełdzie transakcjami. Oczywiście posiada jednak także charakterystyczne cechy, które wyróżniają go spośród innych. Na zarobki maklera składają się procentowe lub kwotowe prowizje, naliczane względem zrealizowanych interesów.

Dlatego też uważa się, że praca maklera jest dosyć ryzykownym zawodem. Nigdy nie możemy mieć pewności co do tego, jakiej wysokości kwoty zarobimy w danym miesiącu. Jest to dość charakterystyczna i nie zawsze korzystna cecha prac, w których dochody stanowi prowizja od zawartej transakcji. W obrębie tej grupy wyróżniamy maklerów kursowych oraz wolnych.

Ci pierwsi zajmują się obrotem konkretnego rodzaju papierami wartościowymi. Często nazywani są także maklerami specjalistami. Z kolei druga grupa maklerów zajmuje się nie tylko pośrednictwem. Może również kupować i sprzedawać akcje na własny rachunek.

Wtedy też nikogo nie reprezentują, ale działają również w swoim własnym imieniu. Łączą wtedy swoją codzienną pracę z możliwością otrzymania dodatkowych dochodów.