Kilka kroków do sukcesu

Zarządzanie biznesem nie jest łatwe i proste. Zanim osiągniemy sukces, często musimy zasmakować także porażki. Warto jednak postępować tak, by wyeliminować ryzyko porażki. Czasem może zdarzyć się tak, że osoba, której powierzono zarządzanie danym przedsięwzięciem gospodarczym kompletnie nie nadaje się na to stanowisko.

Niektórzy eksperci wyróżniają trzy typy osób, które zawodowo zajmują się zarządzaniem biznesem. Pierwszy typ to tak zwany „administrator”, jest to osoba, która rozwiązuje bieżące problemy, nie jest nastawiona na rozwój i nie dostosowuje swojego sposobu zarządzania do zachodzących zmian. Drugi typ to menadżer, który w przeciwieństwie do wspomnianego już administratora jest nastawiony na zmiany i stara się je wcielać w życie. Najbardziej pożądana osoba na opisywanym stanowisku to ktoś, kto określany jest mianem „przywódcy”.

Taka osoba nie tylko dostrzega potrzebę zmian, ale także ma wypracowaną pewną wizję działania, którą krok po kroku realizuje z powodzeniem.