Jak wygląda egzamin na maklera?

Każdy, kto planuje zostać maklerem, musi podejść do obowiązkowego egzaminu państwowego. Zakres materiału, który na nim obowiązuje, jest dość obszerny i obejmuje głównie tematy prawnicze i ekonomiczne.

Egzamin na maklera jest pisemny i ma postać zamkniętego testu. Znajduje się w nim sto dwadzieścia pytań, a przy każdym z nich są cztery warianty odpowiedzi.

Jeśli przy danym pytaniu nie zaznaczy się żadnej odpowiedzi, to otrzymuje się zero punktów. Prawidłowa odpowiedź to dwa punkty, a błędna do minus jeden punkt.

Żeby zdać ten egzamin, trzeba uzyskać minimum czterdzieści punktów. Limit ten nie wydaje się jakoś szczególnie wysoki, jednak w praktyce wcale nie jest to łatwy test (obszerny zakres materiału).

Kiedy kandydat uzyska wymaganą liczbę punktów na teście, to potem jego nazwisko zostaje umieszczone na specjalnej liście. Nikt, kto nie znajduje się na tej liście, nie może legalnie wykonywać omawianego zawodu.

Zdaje się, że takie rozwiązanie w tym konkretnym przypadku jest jak najbardziej logiczne.