Jak można podzielić transakcje giełdowe?

Transakcje giełdowe można podzielić, w zależności od przyjętego kryterium, na kilka typów. Ogólnie wszystkie transakcje giełdowe dzielimy m.in. na transakcje rzeczywiste. W ich przypadku głównym celem jest sam zakup lub też sprzedaż towaru.

Polega to wyłącznie na przeniesieniu własności. Taki typ transakcji może też dotyczyć towarów, które są dopiero w fazie produkcji. Wśrod transakcji rzeczywistych wyróżnić możemy m.in. transakcje z natychmiastową dostawą.

Wówczas odbiór towaru ma miejsce zaledwie w ciągu jednego dnia od zawarcia umowy. Czas ten może się maksymalnie wydłużyc do dwóch tygodni. Kolejny typ transakcji rzeczywistych to transakcje na przybycie. Dotyczą one tych towarów, które są już załadowane i podróżujua do konkretnego miejsca zbytu. Inny typ transakcji, czyli transakcje na załadowanie istnieją wówczas, gdy dostawca już po zawarciu umowy jest zobligowany do załadowania towarow w porcie i wysłania ich do miejsca, które zostało określone w umowie sprzedaży.