Giełda – czym jest i na jakich zasadach działa?

Samo słowo giełda natomiast oznacza tyle co 'spotkanie’. Giełda natomiast w dzisiejszym rozumieniu to mówiąc najprościej i najogólniej pewnego typu spotkania handlowe, które mają zorganizowaną oraz ściśle ustaloną formę oraz charakter. Giełda jest organizowana także w określonym czasie, a przedmiotem jej transakcji mogą być tylko określone towary. Każda giełda działa w oparciu o określone regulacje prawne, które obowiązują na terenie danego państwa.W ramach działania i funkcjonowania giełdy dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży.

Transakcje te muszą przebiegać w ściśle określony i uregulowany sposób. Ceny zakupu lub sprzedaży danych towarów są natomiast ogłaszane w codziennych notowaniach giełdowych.Wszystkie transakcje jakie są zawierane w ramach funkcjonowania giełdy są określone w danym regulaminie. Są też zawsze zawierane pomiędzy dwoma stronami, z których jedna jest sprzedawcą, a druga kupującym. Ze względu na przyjmowane kryterium podziału wyróżnić można nawet kilkanaście typów różnych giełd.