Europejska pomoc dla rolników i rybaków

Wśród głównych funduszy europejskich znajdziemy między innymi Europejski Fundusz Społeczny czy Fundusz Spójności. Są to terminy, które dla większości z nas brzmią dość enigmatycznie, a aby w pełni zrozumieć specyfikę ich przeznaczenia, potrzebujemy dodatkowego wyjaśnienia.

Tymczasem wśród pięciu najważniejszych dziś funduszy europejskich znajdziemy też dwa takie, których nazwa już na pierwszy rzut oka wyjaśnia, komu są dedykowane pochodzące z nich pieniądze. Mowa tutaj oczywiście o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim.

Już w samej nazwie wspomnianych funduszy zawiera się informacja o tym, kto najbardziej na nich skorzysta. Aby jednak w pełni zrozumieć, jakie działania zasługują tutaj na dofinansowanie, należy zgłębić się w całą strategię Unii Europejskiej, która stawia na innowację i znoszenie poważnych różnic społecznych.

Jeśli chcesz samodzielnie skorzystać z takiej pomocy, rozważ wizytę w odpowiednim urzędzie – tam dowiesz się, co możesz zrobić i jakich formalności musisz dokonać. W ostatnich latach wielu polskich rolników skorzystało z pomocy płynącej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nic więc dziwnego, że wśród wielu z nas UE kojarzona jest przede wszystkim z pomocą dla rolników.