Co warto wiedzieć przy inwestowaniu?

Choć w Polsce wciąż największą popularnością cieszą się fundusze związane z bardzo niskim poziomem ryzyka, jak np. lokaty czy obligacje, część osób podczas inwestowania, chce podjąć nieco większe ryzyko.

Decydują się one wówczas na ulokowanie pieniędzy w akcjach. O czym warto wiedzieć, aby nie stracić zainwestowanych środków? Na samym początku należy w dokładnych sposób opracować strategię inwestycyjną: określamy w niej rodzaj inwestycji, czas jej rozpoczęcia i zakończenia oraz ewentualną, dopuszczalną stratę kapitału.

Następnym krokiem jest określenie celu naszego przedsięwzięcia. Elementem, któremu poświęcić najwięcej czasu jest jednak okres trwania inwestycji.

To od niego zależy bowiem rodzaj i poziom podejmowanego ryzyka. Jeśli decydujemy się na kupienie akcji, długość inwestycji powinna wynosić od 5 do 7 lat – zgodnie z zasadą, mówiącą o tym, że im dłuższy czas, tym większy, możliwy do podjęcia poziom ryzyka.

Wygoda z inwestowania w fundusze polega też na tym, iż powierzamy zarządzanie nimi osobie z TFI, czyli Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych. Mimo tego co kwartał powinniśmy sami przyjrzeć się jej wynikom.