Co musi znaleźć się na giełdzie?

Giełda dla wielu z nas jest pojęciem niemalże abstrakcyjnym. Ty również nie do końca wiesz, jak powinieneś ją sobie wyobrazić? Nic dziwnego. Większość z nas nigdy nie miała okazji do przebywania w tego rodzaju miejscu.

Warto jednak wiedzieć, co powinno się w nim znaleźć. Najważniejsze w konstruowaniu giełdy jest jej główne, największe pomieszczenie, gdzie będą odbywały się sesje. To właśnie tutaj będą znajdowały się specyficzne „ringi”, czyli miejsca specjalnie wydzielone w celu zawierania transakcji.

Może być ich jeden lub kilka. Ich liczba najprawdopodobniej będzie uzależniona od wielkości giełdy, który z kolei często związany jest z jej zasięgiem terytorialnym. Jeśli liczba „ringów” będzie zbyt mała w stosunku do ilości osób zainteresowanych zawieraniem transakcji, może to bardzo negatywnie wpłynąć na sprawność działania giełdy.

Nie można odmówić ważności również znajdującym się obok głównej sali pomieszczeniom pomocniczym. Często jest ich bardzo wiele. Mają służyć władzom i administracji giełdy.

Są niezbędne również dla technicznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w czasie sesji. Wśród nich znajdziemy także pokój przeznaczony dla przedstawicieli różnego rodzaju mediów.